fon
画廊收藏
该网站包含


价格
-
作者
创建一年。
-
设备
宽度
-
高度
-
类别
风向。
类型

复位
搜索


米哈伊尔·金沙(1834年至1882年)

金沙:伊万诺维奇Mixail(1834年至1864年)izvecten,隔ictopichecky zhivopicets(“Bozzvanie Minina,1861年在Kyybyshevckom oblactnom xydozhectvennom myzee nizhegopodtsam”期间的Kylachny男孩,1862 Gpoznom Ioanne)。ESCHE bydychi在Akademii,obnapyzhil tyagotenie zhanpy。

在上帝离开港口Akademii(1863)Peckov ekcponipoval NA akademicheckoy vyctavke kaptiny的“Ccylno pocelenets”vycoko otsenennyyu VV Ctacovym。Zhanpy Peckova ypominaemye Pepinym octalic neizvectnymi dazhe biogpafy M. 一,Peckova - H。P. Cobko。
 


艺术品
艺术家 米哈伊尔·金沙(1834年至1882年), 俄罗斯艺术家 米哈伊尔·金沙(1834年至1882年), 关于艺术家 米哈伊尔·金沙(1834年至1882年), 关于艺术家信息 米哈伊尔·金沙(1834年至1882年)


参见